Mình muốn biết thời gian tái tạo da trong bao lâu?

Mốc thời gian tốt nhất cho Hệ thống tái tạo da là từ 6-7 tháng, tối đa là 9 tháng. Sau đó bệnh nhân có thể xem xét & chuyển sang chương trình bảo dưỡng để duy trì những kết quả mà họ đã đạt được, không cần tiếp tục sử dụng sản phẩm vô hạn định, tuy nhiên cũng giống như chương trình tập thể dục cho cơ thể, phải có chế độ chăm sóc da tốt để duy trì kết quả sau điều trị.

akun pro thailand slot gacor slot demo live draw hk live draw sgp live draw macau live draw sdy togel shio paito hk sbobet live casino akun orang dalam